Veronica Ştefan  – Preşedinte Consiliul Tineretului din România Lucrează de 9 ani alături de organizații non-guvernamentale de și pentru tineret, atât la nivel național cât și la nivel european, având o experiență extensivă în lucrul direct cu tinerii la toate nivelurile, cât și în dezvoltarea strategiilor și a legislației cu incidență asupra tinerilor. Începând cu

Read more…

Consiliul Tineretului din România – CTR este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală şi autonomă, constituită prin asocierea liberă a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret interesate, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. CTR este platforma de tineret

Read more…