Parteneri

Desfasurarea Campaniei nationale de informare si constientizare “Tinerii voteaza – Tinerii conteaza” nu ar fi fost posibila fara sprijinul si sustinerea unui numar de actori, atat nationali cat si locali, din randul institutiilor publice dar si din mediul ONG sau media.

Multumim tuturor pentru sprijinul acordat!

Parteneri strategici

Sigla AEP Color Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie nouă, necesară bunei funcţionări a  statului de drept şi a democraţiei. Înfiinţarea ei a avut baza constituţională în art. 73, alin. 3,  lit. a din Constituţia României şi reglementarea legală, iniţial, în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Ulterior, competenţa, atribuţiile şi funcţionarea AEP au fost reglementate de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea nr. 2/19.03.2007 a Parlamentului României, modificată şi completată de Hotărârea nr. 3/24.09.2008), Autoritatea Electorală Permanentă este o structură administrativă de gestionare a procesului electoral doar cu atribuţii tehnice şi de educaţie electorală, vizând afirmarea unei culturi politice a participării, precum şi o angajare lucidă, în cunoştinţă de cauză a cetăţenilor. Crearea unui cadru propice tuturor cetăţenilor pentru redescoperirea participării la viaţa politică, pentru înţelegerea mecanismelor democraţiei şi a semnificaţiei votului, precum şi creşterea gradului de încredere şi al ataşamentului lor faţă de sistemul pluralist sunt tot atâtea coordonate ale activităţii instituţiei.

S.4_RO.ROMANIA Biroul de informare al Parlamentului European în România – BIPERO

Parlamentul European are 28 de birouri de informare in capitalele statelor membre ale  Uniunii Europene si 6 antene regionale in orase mari, altele decat capitalele, din statele  membre mai mari. Acestea sunt primele puncte de contact ale cetatenilor cu Parlamentul  European si sunt in subordinea Directiei Generale pentru Comunicare de la Bruxelles. La  Bucuresti, Biroul a fost deschis in ianuarie 2006. Ce face Biroul de Informare al  Parlamentului European in Romania?

  • informeaza publicul despre Parlamentul European si activitatile acestuia
  • sprijina acoperirea mediatica a dezbaterilor si activitatilor Parlamentului European
  • organizeaza activitati de comunicare pentru tineri

 

mts-logo  Ministerul Tineretului și Sportului

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ministerului  Tineretului şi  Sportului, obiectivele strategice ale M.T.S. sunt:
– elaborarea politicilor şi măsurilor privind atragererea Fondurilor  Europene;
– întărirerea disciplinei economico-flnanciare;
– elaborarea politicilor de personal;
– elaborarea politicilor privind descentralizarea;

 

Parteneri naționali

 


Sigla CNE2  Consiliul Național al Elevilor – CNE

Consiliul Național al Elevilor(CNE) este structura reprezentativă a elevilor la nivel național,  promotor al proiectelor și programelor care încurajează dezvoltarea personală a elevilor,  voluntariatul și implicarea în comunitate. Scopul principal al Consiliului Național al Elevilor  este de a apăra și promova  drepturile și interesele elevilor și de a implica elevii în actul  educațional, viața civică, socială și culturală. CNE funcționează ca structură consultativă a  Ministerului Educației Naționale, fiind înființat în anul 2007, în baza OMECT nr. 2782/. În prezent funcționează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin OMECTS 4247/2010. Este compus din 45 de membri, 42 de președinți ai Consiliilor Județene ale Elevilor și 3 vicepreședinți ai Consiliului Municipal al Elevilor București.
Consiliul Național al Elevilor reprezintă elevii în fața instituțiilor și organismelor relevante, acționează ca organism care sprijină toate substructurile sale și utilizează orice modalități legale și legitime pentru a-și atinge obiectivele.

 

 

OTBNS Organizaţia de Tineret a Blocului Naţional Sindical – OT BNS

Blocul Naţional Sindical (înființat în noiembrie 1991) este una dintre cele cinci mari  confederaţii sindicale reprezentative din România, având în componenţa sa aproximativ  320.000 de membri de sindicat, lucrători din companii private sau din sectorul public. BNS  este alcătuit din 40 de federaţii profesionale ce reprezintă drepturile și interesele  lucrătorilor din ramurile: construcţii de maşini, transporturi, gospodărie comunală,  construcţii şi materiale de construcţii, poştă şi telecomunicaţii, servicii tipografice, electronică, electrotehnică, automatizări şi industria de apărare, cultură, energie, industria textilă, sănătate, administraţie publică, agricultură, finanţe-bănci, minerit şi geologie, sport. Din punct de vedere al acoperirii naţionale, BNS are filiale în toate județele țării. BNS este afiliat la Confederaţia Europeană a Sindicatelor şi la Confederaţia Internaţională a Sindicatelor, are un reprezentant în Comitetul Economic Social European şi este membru al Consiliului Economic şi Social din România. De asemenea, are reprezentanți în toate structurile de dialog social de la nivel național și local.

 

ptir  Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – PTIR

 PTIR are ca scop sustinerea, aparararea, promovarea si reprezentarea intereselor  profesionale, economice si sociale ale tinerilor intreprinzatori din Romania, inclusiv prin  sustinerea, apararea si promovarea investitiilor lor, respectiv a entitatii (societate  comerciala, asociatie familiala) constituite de acestia. In acest scop obiectivele PTIR au un  caracter social, stimuland si promovand spiritul antreprenorial si intreprenorial in randul  tinerilor, asigurând accesul acestora la cunostiintele legate de functionarea socio-economica a intreprinderilor, elaborand politici destinate tinerilor in general si tinerilor antreprenori si intreprinzatori in special.

 


logo smart  Asociația Centrul de Dezvoltare SMART

In viziunea noastra, oamenii trebuie sa fie proactivi in rezolvarea problemelor comunitatii  din care fac parte, sa gaseasca solutii la framantarile cu care se confrunta societatea si sa  propuna politici si strategii menite sa imbunatateasca standardul de viata personal si al  societatii in general. Centrul de Dezvoltare SMART este o asociatie nonprofit apolitica si  non-partizana, ce a fost infiintata in 2003. Am inceput activitatea in acelasi an, prin implicarea in diverse proiecte de tineret.

 

 Asociaţia Training Store/ 3ning Store este o organizaţie non-  guvernamentală, non-profit şi  apolitică, ce îşi propune să contribuie la    dezvoltarea personală şi profesională a copiilor şi  tinerilor, elevi şi studenţi  deopotrivă, dar şi a adulţilor, precum şi la cultura şi educaţia  acestora, cu  precădere prin mijloace non-formale şi informale. Domeniile de interes  vizate  sunt: educaţie, participare şi  asociativitate, cultură civică, cultură şi management  organizaţional, dezvoltare personală şi profesională, marginalizare şi excludere socială, discriminare, drepturile omului, mobilitate, muncă şi profesie, antreprenoriat, voluntariat, cercetare socială, cultură, artă, informare, consultanţă şi consiliere, timp liber.
  Asociatia Pro Democratia (APD) este o organizatie neguvernamentala, non-  profit si nepartizana, infiintata in anul 1990. APD are in prezent 31 de cluburi in care activeaza peste 1000 de cetateni (voluntari si membri). Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia la nivel national si international prin stimularea participarii civice. Domeniile de interes ale Asociatiei Pro Democratia sunt: imbunatatirea relatiei intre alegatori si alesi, corectitudinea procesului electoral, educatia civica, participarea cetatenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, transparenta institutiilor publice si controlul societatii civile asupra acestora, respectarea drepturilor omului.

 


indexAlianța Națională a Organizațiilor Studențești din România – ANOSR

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai  importantă federație studențească, non-guvernamentală și non-partizană.  Încă de la înființarea sa, ANOSR a reunit cele mai multe organizații studențești cu tradiție, înființate imediat după revoluție, împreună constituind o echipă bazată pe principii și profesionalism. Această reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea academică și importanți actori centrali precum Ministerul Educației Naționale.


qvorum_logo_ro Institutul European pentru Democrație Participativă – QVORUM

Misiunea Institutului Qvorum este de a sprijini activitatea instituțiilor publice și private și a  partidelor politice prin coagularea și diseminarea de expertiză sub forma programelor de  formare avansate, seminarii, cercetare și consultanță aplicată. Qvorum consideră că pentru  asigurarea modernizării sociale, politice și economice a țării, România are nevoie de  stabilitate politică și predictibilitate legislativă, ținte care pot fi atinse numai printr-un dialog continuu între reprezentați și reprezentanți, purtat într-o atmosferă de încredere reciprocă. În acest scop, echipa noastră îmbină două direcţii de acţiune complementare:  a) Dinspre instituții spre societate: încurajarea unei mai mari deschideri din partea instituțiilor publice pentru a crea oportunitatea politică cât mai multor segmente sociale și economice de a se implica în procesul de luare a deciziei; b) Dinspre societate spre instituții: creșterea nivelului de cultură politică a cetățenilor și partenerilor sociali și economici, pentru a-şi putea identifica cu uşurinţă interesele şi a se constitui în interlocutori credibili și legitimi pentru decidenți.


indexg Uniunea Națională a Studenților din România – UNSR

Uniunea Nationala a Studentilor din Romania este o federatie apolitica ce  are ca scop  reprezentarea intereselor socio-profesionale ale studentilor din Romania. Federatia a fost  infiintata in urma intalnirii liderilor din cele mai importante centre universitare din tara, care  au decis conturarea si promovarea la nivel national si international a unui set de valori      comune miscarii studentesti din Romania. Grupul de initiativa a acestei federatii nationale a    hotarat infiintarea acesteia ca urmare a puternicelor critici aduse sistemului educational potrivit careia politicul a fost si ramane un factor decisiv in randul studentilor. Avand ca principal obiectiv inlaturarea influentelor politice din randul organizatiilor de tineret, dar si o mai puternica informare a studentilor, cat si sustinerea de programe si proiecte de educatie si cultura. Uniunea Natioanala a Studentilor din Romania (UNSR) dezvolta o noua viziune a ceea ce inseamna implicare in societate

  Parteneri regionali

OTBNS  Organizaţia de Tineret a Blocului Naţional Sindical – București

BNS are filiale în toate județele țării. BNS este afiliat la Confederaţia Europeană a  Sindicatelor şi la Confederaţia Internaţională a Sindicatelor, are un reprezentant  în Comitetul Economic Social European şi este membru al Consiliului Economic şi Social din România. De asemenea, are reprezentanți în toate structurile de dialog social de la nivel național și local.

FITT_Logo[2012] (1)  Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – FITT

S-a înființat în 1990, în baza Decretului Lege nr. 150/1990, și a patrimoniul fostului Comitet  Județean Timiș al Uniunii Tineretului Comunist din România în vederea administrării  acestuia în folosul tinerilor și a organizațiilor de tineret din județul Timiș. Principalele  preocupari astfel au fost legate de dezvoltarea patrimoniului din Timișoara și Lugoj pentru  adaptarea acestuia la nevoile moderne, spijinirea dezvoltarii sectorului neguvernamental de  tineret in Timis si cooptarea organizatiilor in procesul democratic de luare a deciziilor in cadrul FITT, precum si dezvoltarea de programe pentru tineret in plan local, regional, national si international.

 
logo CDCDCentrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă

Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Comunitara Durabila este o organizatie apolitica,  autonoma, non-profit si neguvernamentală. Principalul scop al asociatiei este dezvoltarea si  implemenetarea initiativelor si proiectelor culturale, artistice si educaționale, ca instrumente  de stimulare a dezvoltarii durabile, prin activarea participarii grupului tinta – tinerii din  mediul rural si tinerii cu oportunitati reduse.


FTD Fundația Județeană Pentru Tineret Dâmbovița

Fundatia are ca scop elaborarea, organizarea si sustinerea de programe specifice privind  instruirea, educarea si formarea tineretului in spiritul traditiilor umaniste, al valorilor  democratiei si aspiratiilor societatii romanesti. Se implica in mod activ in promovarea unei  politici de tineret propice promovarii si afirmării tinerei generatii din toate punctele de  vedere (social, cultural, profesional etc.), formal si non-formal, atat pe plan local si regional  cat si pe plan national si international.

crispus logo5 Asociația de Tineret Crispus

Misiunea Crispus este de a oferi tinerilor posibilitatea sa-si puna ideile in practica…oricat de  indraznete ar fi ele. ONGT Crispus deruleaza programe de dezvoltare a tinerilor prin metode  non-formale si informale la nivel local, national si international.
CLUJ  Federația SHARE

S-a infiintat in cursul anului 2013 cu implicarea a 31 de organizatii de tineret de la nivel local.  Scopul federatiei este de a investi in tineri pentru a asigura o dezvoltare urbana sustenabila si  responsabila, precum si de a sustine comunitatile de tineri din Cluj Napoca prin  implementarea programului Cluj Napoca 2015-Capitala Europeana a Tineretului.

 


Sigla-ASTRU-Cluj Asociația Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

 ASTRU – forma de Actiune Catolica

Actiunea Catolica este un drum de formare personala, in stransa colaborare  cu Biserica, prin  care vrem sa dam culoare, gust si frumusete vietii pe care o  traim.Actiunea Catolica este o  asociatie de laici care se angajeaza la  realizarea scopului apostolic general al Bisericii, in mod  liber, in forma  comunitara si organica si in directa colaborare cu ierarhia Biserica. Obiectivul Actiunii Catolice este esentialmente religios vizand apostolatul; cuprinde evanghelizarea, sfintirea oamenilor si formarea crestina a constiintelor in asa fel incat sa impregneze cu spirit evanghelic diferitele comunitati si medii. Misiunea ASTRU este sa promoveze apostolatul laic al Bisericii Catolice in randul tinerilor si copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla.PTIR SE  Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România S-E

PTIR are ca scop sustinerea, aparararea, promovarea si reprezentarea intereselor  profesionale, economice si sociale ale tinerilor intreprinzatori din Romania, inclusiv prin  sustinerea, apararea si promovarea investitiilor lor, respectiv a entitatii (societate  comerciala, asociatie familiala) constituite de acestia. In acest scop obiectivele PTIR au un  caracter social, stimuland si promovand spiritul antreprenorial si intreprenorial in randul  tinerilor, asigurând accesul acestora la cunostiintele legate de functionarea socio-economica a intreprinderilor, elaborand politici destinate tinerilor in general si tinerilor antreprenori si intreprinzatori in special.


logo ASFI  Asociația Studenților Francofoni
 din Iași – ASFI

Misiunea ASFI este de a dezvolta si de a promova interesele tinerilor francofoni, de a    propune alternative societatii în scopul raspandirii spiritului francofon in Romania, cu  precadere in Iasi, crearea unui mediu in care studentii se pot apropia de cultura francofonã si  pot beneficia de aportul valorilor francofone de-a lungul studiilor universitare, dar si in  viitoarea viata profesionala, crearea unui mediu de contact, de actiune sociala si culturala  pentru toti studentii francofoni (indiferent de profil, facultate, universitate) din Iasi, desfasurarea unor proiecte ce sustin valorile universitare, participarea la programe locale, nationale si internationale pentru tineri, invatarea scrierii de proiecte,strangerea legaturilor sociale, academice si culturale, unind studentii francofoni din Iasi.

OTBNS

Organizaţia de Tineret a Blocului Naţional Sindical – Constanța

Din punct de vedere al acoperirii naţionale, BNS are filiale în toate județele țării.BNS este  afiliat la Confederaţia Europeană a Sindicatelor şi la Confederaţia Internaţională a  Sindicatelor, are un reprezentant în Comitetul Economic Social European şi este membru  al Consiliului Economic şi Social din România. De asemenea, are reprezentanți în toate  structurile de dialog social de la nivel național și local.

  Parteneri media

3net  Radio3Net „Florian Pittiş”

Strategia, structura programelor şi activitatea Radio3Net “Florian Pittiş “ respectă obligaţiile  fireşti de informare, formare/educare, acces la cultură, divertisment şi promovarea imaginii  României în lume, aspecte care rezidă din misiunea unui post public.Primul post de radio  public din lume cu emisie exclusiv pe Internet, Radio3Net „Florian Pittiş” este, încă de la  constituire (2004), un demers avangardist către New Media. Dacă la începuturile sale,  Radio3Net era o curiozitate, un post la care se puteau urmări în direct audio-video realizarea şi realizatorii emisiunilor şi care conţinea zone interactive (chat cu cei din emisie, forum etc) şi biblioteci sau colecţii muzicale, acum acest post a devenit un portal, un instrument-prieten aproape complet al utilizatorului de Internet.

caleaeuropeana        Calea Europeană

Acest proiect este pentru cei interesati de planul unei Europe Unite. Un plan pe care îl  trăim  și îl schițăm împreună. www.caleaeuropeana.ro ofera informatii utile, comentarii si  link-uri  legate de Uniunea Europeana. Eforturile noastre au fost dedicate si modului in  care Romania  atrage si foloseste, dar mai ales iroseste fondurile europene. Romanii trebui sa cunoasca mai bine drepturile lor ca cetateni europeni. Romania nu este la marginea UE, Romania este UE. Suntem parte a unei lumi complexe, careia incercam sa-i descifram noima. Cautam adevarul, ne cautam pe noi, ii cautam pe cei din jur. Suntem acum 28 de state, in curand poate si mai multe, care isi reconfigureaza identitatea.

 eurodesk-colourEurodesk.ro

In principal, Eurodesk raspunde la solicitarile tinerilor legate de oportunitatile de finantare ale Uniunii Europene, precum si la cele legate de mobilitate. Serviciul de informare Eurodesk faciliteaza gratuit accesul la informatii europene de interes pentru tineri si cei care lucreaza cu tinerii in aproape 30 de tari europene.

Europa nu duce lipsa de oportunitati, dar ca sa beneficiezi de ele, trebuie sa ai informatii corecte. Serviciul Eurodesk este gata sa te ajute sa dai un sens Europei, oferindu-ti informatia pe care o vrei, exact atunci cand iti trebuie.

Eurodesk nu este doar un alt serviciu online: partenerii Eurodesk iti pot prezenta diversele oportunitati care ti s-ar potrivi – in cazul in care iti doresti sa studiezi, sa muncesti, sa participi la un schimb de tineret, sa fii voluntar european sau sa calatoresti intr-o alta tara europeana – si iti vor arata care sunt urmatorii pasi pe care trebuie sa-i urmezi.