Our Blog

Consiliul Tineretului din Romania – CTR, în parteneriat cu Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul de Informare al Parlamentului European în România, Ministerul Tineretului și Sportului precum si cu o serie de parteneri non-guvernamentali, a organizat în perioada ianuarie – iunie 2014 Campania Natională de Informare și Conștientizare „Tinerii votează – Tinerii contează”sau League of Young Voters Romania.

Scopul Campaniei a fost de a stimula participarea activă a tinerilor la viața democratică europeană și națională, în special prin încurajarea participării la alegerile pentru Parlamentul European, în calitate de cetățeni corect informați și responsabili. Campania a avut un caracter nepartizan, asigurând reprezentarea echitabilă a tuturor părților.

Campania a fost implementată la nivel național, desfășurându-se activități în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, fiind corelată cu campania europeană pentru stimularea culturii participative și prezenței la vot League of Young Voters Europe.

În cadrul Campaniei au fost folosite atât metode non-formale de învăţare, cât şi cadre formale în timpul conferinţelor şi dezbaterilor cu reprezentanţii instituţiilor publice şi candidaţi pentru Parlamentul European.

În cadrul campaniei au fost desfășurate:

- 9 seminarii regionale de informare, în toate regiunile de dezvoltare ale țării în care au fost implicați aproximativ 200 de tineri

- 4 dezbateri regionale în Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și București în care tinerii au reușit să interacționeze în mod direct cu 20 de candidați pentru Parlamentul European

- Formarea unei Ligi a Tinerilor Ambasadori pentru Participare, având 15 membri din toate zonele țării și 2 sesiuni de pregătire pentru aceștia

- 30 de evenimente de multiplicare a mesajului campaniei organizate de Tinerii Ambasadori pentru Participare

-  7000 de broșuri și 5000 de flyere informative diseminate în 8 orașe mari din România

- 23 de parteneriate încheiate cu instituții publice, organizații neguvernamentale și parteneri media

-   2 conferințe pentru participarea tinerilor la debutul și finalul campaniei

- Campanie de informare online cu o audiență de circa 3000 de views/săptămână pe canalele social media și website

-  Identificarea principalelor priorități ale tinerilor la nivel național: calitate în educație, oportunități de job și internshipuri de calitate, mobilitate în UE și egalitate de șanse.

Campania a evidențiat lipsa de exercițiu participativ al tinerilor cu privire la implicarea activă în viața democratică și reticența acestora cu privire la aspectele politice. Tinerii la nivel național manifestă un interes scăzut pentru dialogul constant cu autoritățile, iar reprezentanții acestora nu sunt implicați în prioritizarea nevoilor tinerilor în agendele publice.

În ceea ce privește provocările întâmpinate în procesul de informare din cadrul campaniei s-a remarcat dezinteresul opiniei publice și al mass media pentru stimularea participării tinerilor în societate, dar și lipsa unor programe politice care să vizeze în mod concret tinerii și care să determine conturarea unui dialog constant între reprezentanții autorităților publice, tineri și organizațiile neguvernamentale.

 

TwitterFacebookGoogle+Email

admin

So, what do you think ?